• Трудово право

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

д-р Тодор Капитанов

Разберете може ли работодателят да не разреши ползването на отпуска.

Pixabay

Често родителите на малки деца изпадат в патова ситуация след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 години. В част от случаите детето не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа. А дори прието в ясла/градина, детето е възможно да боледува толкова често, че за семейството да е икономически невъзможно да покрива възнаграждението на детегледачка, която да се грижи за болното дете през по-голямата част на месеца.

Във всички тези случаи решение може да бъде вземането на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

От неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да използва:

•            майката;

•            бащата;

•            осиновителката;

•            осиновителят;

•            настойникът на детето, в случай че двамата родители на детето са починали;

•            бабата/дядото на детето със съгласие на настойника, в случай че двамата родители на детето са починали.

Условията, на които трябва да отговарят родителите/осиновителите, за да могат да използват този отпуск са следните:

•            да е използван вече платения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст или платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

•            родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, да работи по трудово правоотношение;

•            детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка;

•            родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, да подаде писмено заявление до работодателя.

Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. В писменото заявление е необходимо родителят/осиновителят да декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Също така в заявлението родителят посочва в календарни дни колко отпуск желае да използва. Когато неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

Работодателят е задължен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

Не е проблем детето да е записано или вече да посещава ясла или детска градина. Пречка да се ползва отпуска е налице, в случай че детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка – това са специализирани заведения, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Детските ясли и градини не са на пълна държавна издръжка – родителите заплащат такси за посещението на децата в ясла/градина. Следователно родител може да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, дори когато то вече посещава ясла/градина.

Справка:

чл. 167а от Кодекса на труда

Вижте още:

РАБОТОДАТЕЛЯТ И ДЪРЖАВАТА СЪДЕЙСТВАТ ЗА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ ПРАВА НА БРЕМЕННИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ МАЙКИ

ДОГОВАРЯНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА

ДОГОВОРЯНЕ НА ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

БОЛНИЧЕН СЛЕД НАПУСКАНЕ НА РАБОТА

ПОЛЗВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ПО ВРЕМЕ НА БОРСА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.