• Трудово право

Не ме допускат до работа. Какво да направя?

д-р Тодор Капитанов

При незаконосъобразното недопускане до работа работодателят дължи обезщетение.

Pixabay

В Кодекса на труда са предвидени две форми на незаконосъобразно недопускане до работа:

При незаконосъобразното недопускане до работа работодателят дължи обезщетение.

Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при недопускането му на работа в две хипотези:

  • При „първоначално” недопускане на работа – когато е възникнало трудово правоотношение между страните и работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен между страните, за да постъпи на работа, а работодателят не го допусне да изпълнява трудовите си задължения.
  • При „първоначално” недопускане на работа – когато е възникнало трудово правоотношение между страните и работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен между страните, за да постъпи на работа, а работодателят не го допусне да изпълнява трудовите си задължения.

Ето какво да направите, ако не Ви допускат до работа:

Следва да се явите на работното си място в определеното за Вас работно време както във всеки един нормален работен ден. Когато ви бъде отказан достъп, добре е в този момент да има и свидетели (по възможност двама) на отказа. Ако няма свидетели опитайте по някакъв начин да удостоверите, че сте се явили (запис в дневник с посетители, видеозапис, ако има камери и др.).

Подгответе писмо до работодателя, което да заведете по съответния ред от работодателя с входящ номер след като преди това задължително сте се явили на работа и Ви е отказан достъп.

В писмото описвате, че на тази дата и в този час сте се явили на работното си място, за да предоставите работната си сила, но незаконосъобразно не сте били допуснати. Посочете по какъв начин е отказан достъпът – няма достъп до сградата, до работното място, до определени места и т.н.

Задължително посочете, че недопускането е станало в присъствието на свидетели (ако такива е имало). Посочете, че за срока на недопускането Ви се дължи обезщетение и ще поканите работодателя да Ви допусне до работа и да Ви заплати обезщетение за срока, в който незаконно не сте били допуснати до работа.

Писмото задължително направете в два екземпляра – едното за работодателя и едното за Вас с входящ номер.

Вижте още:

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК, АКО СМЕ С ТЕЛК?

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ В ТРУДОВАТА КНИЖКА?

ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РАБОТНИКА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ НА РАБОТНИКА

ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАТЯ, АКО НЕ СПАЗЯ ПРЕДИЗВЕСТИЕТО ПРИ НАПУСКАНЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.