• Осигурително право

  • Трудово право

Обезщетение при прекратяване на работа поради болест

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви са законовите предпоставки за пораждане на правото на обезщетение.

Pixabay

Обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест  се дължи от работодателя при наличие на следните законови предпоставки:

1. когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя,

2. при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

Законът не поставя други изисквания или ограничения за възникване на правото на обезщетение. Ето защо обезщетението може да изплаща едновременно и с други обезщетения, предвидени в закона при прекратяване на трудовото правоотношение.

Изискването работникът или служителят да има най-малко 5 години трудов стаж е изискване работникът или служителят да има признат трудов стаж не по-малко от 5 години. Законът не поставя условието този трудов стаж да е придобит при работодателя, при когото настъпва прекратяването на трудовото правоотношение поради болест. Трудовият стаж може да е придобит при един и същ работодател или при различни работодатели, по едно или няколко трудови правоотношения. Наличието на 5 години придобит трудов стаж се преценява към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Изискването работникът или служителят през последните 5 години трудов стаж да не е получил обезщетение на същото основание се прилага независимо от това дали обезщетение на същото основание е изплатено от работодателя, при когото настъпва прекратяването на трудовото правоотношение поради болест сега или от друг работодател, изплатил обезщетението при предходно прекратяване на трудовото правоотношение.

От значение за изплащане на обезщетението е моментът, в който работникът или служителят е получил обезщетение на същото правно основание.

Следователно, ако работодателят, при който се прекратява трудовият договор, веднъж вече е изплащал обезщетение на работника или служителя на същото основание, той няма да е длъжен да го изплати отново, ако е изплатил обезщетение на работника или служителя на същото основание през (в рамките на) последните 5 години от трудовия му стаж.

Обаче работодателят ще бъде длъжен да изплати обезщетението, ако предишното изплащане на обезщетение на работника или служителя е било в момент, предхождащ последните 5 години от трудовия му стаж.

Справка

чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 325, ал. 1, т. 9 или чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Вижте още:

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НИ СПРАТ ПЕНСИЯТА?

КАКВИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЯБВАТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ?

КАКВА Е ЗАКРИЛАТА ПРИ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ?

КОЛКО ЧАСА Е МИНИМАЛНАТА ПОЧИВКА МЕЖДУ РАБОТНИТЕ ДНИ?

МОГАТ ЛИ ДА МЕ УВОЛНЯТ ЧРЕЗ E-MAIL?

КОГА НИ СЕ ПОЛАГАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.