• Трудово право

Образец на заповед за уволнение без предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Вижте образец на заповед за уволнение без предизвестие

Pixabay

Заповед по чл. 328, ал. 1 от КТ за прекратяване на трудовия договор

…………………….…………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

На основание чл. 328, ал. 1, т. …… от КТ прекратявам трудов договор № ……./………………. г. с ………………………………………………………………… на длъжност……………….… ………………………………………. в дирекция ..………………………………, отдел ………………………………………….., считано от …………………………….. г.

Причини за прекратяване на трудовия договор:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:

1. по чл.220, ал.1 от КТ (за срока на недаденото или неспазено предизвестие)…………………………………лв.

2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за …………г.,………. дни ……………………лв.

3. по чл.222, ал.3 от КТ (ако се дължи такова обезщетение) …………………………….. лв.

Други условия:…………………………………………………………………………..

(тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)

Настоящата заповед да се доведе до лицето и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

(подпис, печат)

Вижте още:

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

КОГА МИ ТРЯБВА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА?

ТРУД ПО ВРЕМЕ НА COVID-19. ПРАКТИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.