• Трудово право

Основания за прекратяване на трудовия договор

д-р Тодор Капитанов

Вижте законовите основания за прекратяване на трудовия договор

Pixabay

Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

2. Когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда;

3. С изтичане на уговорения срок;

4. Със завършване на определената работа;

5. Със завръщане на замествания на работа;

6. Когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;

9. С постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;

10. При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;

11. Със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;

12. Със смъртта на работника или служителя;

13. Поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.

Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 от Кодекса на труда се прекратява с прекратяването на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие.

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАМЕ ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОНЛАЙН

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.