• Трудово право

Основни права на бременните и работещите майки

д-р Тодор Капитанов

Ако майката прекъсне отпуска си до 1-годишна възраст на детето, получава половината от обезщетението от 90% от работната заплата.

Pixabay

Жените имат право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането /чл.163/. Работничка или служителка, при която е настанено дете според мерките за закрила от Закона за закрила на детето също има право на отпуск в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичане на полагащия се отпуск за раждане.

Бащите също имат право на отпуск, когато са в брак с майката или имат общо домакинство, в размер на 15 дни при раждане на детето от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Друг отпуск, за който има право бащата със съгласието на майката е след навършване на 6-месечна възраст на детето. Бащата може да ползва остатъка от 410 дни, ако работи на трудов договор. Когато бащата е неизвестен или е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката, ако работи на трудов договор.

Освен, че се изплаща обезщетението в размер на 90% от работната заплата, отпускът се признава за трудов стаж. Ако майката прекъсне отпуска си до 1-годишна възраст на детето, с обезщетение 90% от работната заплата и започне работа, получава половината от обезщетението.

Жената, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето отпускът за кърмене е 1 час дневно. Ако жената има недоносено дете отпускът за кърмене е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и 2 часа дневно след навършване на 8- месечна възраст.

Ако майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко или почине, съответната част от отпуска се ползва от бащата. С негово съгласие отпускът може да се ползва от един от неговите родители или от родителите на майката, ако работят по трудово правоотношение.

След използване на отпуска до 1-годишна възраст, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Със съгласието на майката, този отпуск може да се ползва от бащата или от един от техните родители, ако работят по трудово правоотношение.

В момента (януари 2022г.) обезщетението е 650 лв. Всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Всеки от родителите може да ползва отпуск до 5 месеца от другия родител.

Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на майки с деца до 7- годишна възраст през лятото или според желанието им през друго време на годината. Работодателят не може да задължава бременни жени и кърмачки, както и жени в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност здравето им. Работодателят не може да командирова бременна жена, жена в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

Вижте още:

КАКВИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВАМЕ?

КОЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩО ЗА НИВОТО НА ЗАПЛАЩАНЕТО НИ?

КОЛКО СТРУВА ЗАКУПУВАНЕТО НА ЕДИН МЕСЕЦ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПОЗВОЛЕНО ЛИ Е ПЛАЩАНЕТО В НАТУРА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

ТЕЧЕ ЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕНА ОТПУСКА?

ПРАВАТА НИ, КОГАТО НЕ НИ ИЗПЛАТЯТ ЗАПЛАТАТА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.