• Трудово право

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата

д-р Тодор Капитанов

Правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) възниква, когато не е ползвал прехвърлен от майката отпуск.

Pixabay

С промените от 1 август в Кодекса на труда се създадоха нови условия, който регламентират индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Уреден е и размерът на отпуската, редът за нейното ползването и зачитането ѝ за трудов стаж.

Правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) възниква, когато не е ползвал прехвърлен от майката отпуск. Чрез осигуряване на индивидуално право на бащата (осиновителя) да ползва отпуск за отглеждане на дете се създава възможност за балансирано участие на родителите при полагането на грижи за детето в семейна среда.

Нормативното уреждане на правото на отпуск на бащата (осиновителя) е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между него и детето и активно участие във възпитанието му. Именно поради това се дава възможност този вид отпуск да бъде ползван от бащата (осиновителя) на дете до 8-годишна възраст.

За да се улесни съвместяването на личния и професионалния живот е предвидена възможността отпускът да се ползва наведнъж или на части. С цел да се осигури правото на парично обезщетение по време на ползването на отпуска са създадени съответните промени в Кодекса за социално осигуряване. С изменението в Закона за здравното осигуряване се урежда и здравното осигуряване на лицата, ползващи този вид отпуск, като вноската е за сметка на работодателя. С цел да се предостави възможност на военнослужещите мъже, при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, да ползват новия вид платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, е предвидено и съответното изменение в  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Промените в Кодекса на труда от 1 август 2022г., ясно очертават, че бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца, при изпълнение на определени условия (да не е ползвал прехвърлен от майката отпуск). Когато бащата (осиновителят) е ползвал прехвърлен от майката отпуск за период, по-кратък от два месеца, той има право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на разликата между два месеца и ползвания отпуск. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части, а бащата (осиновителят), който иска да ползва този отпуск, уведомява за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Важно е да се уточни, че отпускът не се ползва при смърт на детето, лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им, даване на детето за осиновяване, прекратяване на осиновяването, както и когато детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка или е настанено по реда на Закона за закрила на детето.

През време на отпуска за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон, а времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Редът и начинът за ползване на отпуска се уреждат с наредба на Министерския съвет, като подробно ще бъдат уредени в Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Справка:

чл. 164в от Кодекса на труда

Вижте още:

ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ ЗАБОЛЯВАНЕ

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ. ЕТО УСЛОВИЯТА

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ШЕФЪТ МИ МЕ ОБИЖДА?

МОЖЕ ЛИ ДА НИ ЗАБРАНЯТ НЕПЛАТЕН ОТПУСК?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.