• Трудово право

Отпуск при кръводаряване

д-р Тодор Капитанов

Денят на кръводаряването се установява от здравните органи.

Pixabay

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него. Този вид отпуск се предоставя на работника (служителя), за да извърши кръводаряване.

Работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие (на кръводаряването) и за следващия го работен ден.

Когато денят на прегледа и кръводаряването съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

Законът не поставя ограничение относно броя на случаите, в които работникът или служителят може да ползва отпуска при кръводаряване. Следва да се има предвид, че ако поради една или друга причина отпускът не е ползван, то няма законова възможност той да се ползва по друго време, съответно се губи.

Отпускът се ползва по искане на работещия, отправено до работодателя. Не е предвиден специален образец на искането. Работникът трябва да посочи дните, през които ще ползва отпуск за кръводаряване, а работодателят да издаде съответната писмена заповед. Денят на кръводаряването се установява от здравните органи.

През време на отпуск при кръводаряване на работника или служителя се изплаща възнаграждение според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Ако такива няма договорени, тогава възнаграждение не се дължи.

Справка:

чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 157, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 50, ал. 1 НРВПО

Прочети още:

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.