• Трудово право

От кой момент бременна служителка се ползва със закрила?

д-р Тодор Капитанов

Не е достатъчно писмено да уведоми работодателя, ако към писмото няма приложен медицински документ.

Pixabay

Кодексът на труда в България урежда редица права, с които се ползват бременните работнички и служителки, както и тези в напреднал етап на лечение ин-витро. Законът урежда и редица задължения за работодателя, свързани с организацията на работата и най-вече забраната за уволнение на тези служителки освен при изрично посочени в закона основания.

Всички специални права на бременната служителка възникват от момента, в който същата удостовери пред работодателя с надлежден медицински документ бременността си. Такъв документ може да бъде амбулаторен лист, медицинско удостоверение или друг, но задължително издаден от компетентен здравен орган. На практика това означава, че устното уведомяване не е достатъчно, за да възникне специалната закрила по Кодекса на труда.

Не е достатъчно и писменото уведомяване, ако към него няма приложен медицински документ.

Уведомяването може да се извърши чрез депозиране на писмено заявление с приложен медицински документ или чрез електронна поща. Препоръчително е бременната служителка да изиска входящ номер или поне обратна разписка, ако изпраща молбата с лицензиран пощенски оператор или куриер с цел удостоверяване датата на връчване, а и съдържанието на молбата.

Съгласно закона в България, работодателят е длъжен да пази в тайна обстоятелството, че служителката е бременна.

Въпреки това, възможно е бременната служителка да не желае тази лична информация да бъде разпространявана и съответно да не се ползва от специалните правата си по Кодекса на труда. При такава ситуация е възможно работодателят, незнаейки за този важен факт, да поиска прекратяването на трудовия договор със съответната служителка и да подаде до нея предизвестие. В такъв случай практиката на съд е, че бременната служителка може след получаване на предизвестието до изтичане на неговия срок да уведоми работодателя за бременността си и съответно ще се ползва от закрилата при уволнение.

Следователно най-късният момент, до който служителката може да уведоми работодателя за своята бременност и да се ползва от закрилата на КТ, е до изтичане на евентуалното предизвестие за уволнение.

Справка:

чл. 313а от Кодекса на труда

Вижте още:

ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН КАТО СЛУЖЕБЕН?

НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗАПЛАТАТА. КАКВИ СА ПРАВАТА МИ?

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО-РАНО?

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.