• Осигурително право

Пенсиониране на съдии, прокурори и следователи

д-р Тодор Капитанов

Разберете условията за пенсиониране на съдии, прокурори и следователи.

Pixabay

С отменения чл. 69г от КСО нормативно е определен редът за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата на пенсията за периода 01.01.2019 г. – 17.12.2019 г. на съдии, прокурори и следователи при следните условия:

· наличие на 35 или повече години общ юридически стаж, положен до 31.12.2018 г.;

· две трети от посочения стаж да е положен в органите на съдебната власт;

· освобождаване на заявителя от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – при подадена оставка от съответния съдия, прокурор или следовател.

Специфично за този кръг лица е, че не се изисква минимална навършена възраст от тях.

Заявлението за отпускане за пенсия трябва да бъде подадено в ТП на НОИ до 17.12.2019 г.

Вижте още:

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КАКВИ ОСИГУРОВКИ СЕ ПЛАЩАТ ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА?

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕДОПУСКАНЕ НА РАБОТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ПОРАДИ ТЕЛК

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ЖИВИ ДЕЦА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.