• Актуално

  • Трудово право

Пишат против фирмата и мен във Facebook. Какво мога да направя?

д-р Тодор Капитанов

В Кодекса на труда няма разпоредби, на база на които да задължите работниците и служителите да правят или да не правят нещо в социалните мрежи.

pixabay

ВЪПРОС: Собственик съм на фирма и разбрах, че някои от работниците ми пишат против фирмата и мен във Facebook. Какво мога да предприема към тях, за да се спрекрати тази практика?

ОТГОВОР: В такава и подобна ситуация трябва да предприемете сериозни стъпки за да въведете ваша собствена, приемлива за всички нива фирмена политика за използването на социалните мрежи от работниците ви. Те трябва да бъдат преди всичко наясно, че работодателите ще следят изкъсо потока от информация в социалните платформи.

Следва да се изготви кодеск (препоръки, политики, основни правила) за поведение и писмен инструктаж за тази политика, с чиито правила и задължения всички служители да се съгласят писмено. В тази документация ясно следва да бъде отбелязвано и личната и административна отговорност, която служителите носят при извършването на нарушенията. Целесъобразно е да въведете корпоративно обучение за служителите си за практиките и процедурите, които да следват.

Важно е да се отбележи, че в Кодекса на труда няма разпоредби, на база на които да задължите работниците и служителите да правят или да не правят нещо в социалните мрежи, а още по-малко да бъдат санкционирани по някакъв начин за това.

Макар че много работодатели активно прилагат бизнес предимствата на социалните мрежи, въпросът за тяхното негативно влияние върху бизнеса и служителите става все по-сериозен в световен и национален мащаб. По-напредничавите фирми и организации вече са предприели мери за ограничаване на евентуалните загуби и последици, защото никой мениджър не може да си позволи служителите му безконтролно да злоупотребяват в социалните медии.

Работодателите основателно се притесняват, че служителите им все по-често „ровят” в социалните мрежи от лични подбуди, а не за да увеличат популярността на компанията например. Освен това, те често се натъкват на значителен информационен обмен през работно време, например снимки, видеоклипове и други материали, дискредитиращи комапнията и нейни партньори. По-притеснително е, че служителите могат съвсем неразумно да влизат в конфронтация с други хора, важни за бизнеса или просто да подливат вода на собствения си работодател, като споделят конфиденциални търговски тайни и нарушават интелектуалната собственост. Да не говорим, че социалните мрежи могат да доведат до онлайн престъпления и служителите в крайна сметка да се окажат жертви на интернет пиратство.

Все още някои компании, съвсем неадекватно за времето, в което живеем, продължават официално да забраняват достъпа до социалните мрежи. Едва ли обаче тази практика има бъдеще още дълго. Системният администратор на компанията може да филтрира уеб адресите на дадени сайтове на служебните компютри на колегите си, но не и на персоналните им компютри и личните им мобилни телефони.

За подробности относно изготвянето на споменатите фирмена политика, инструктаж и др. документация, може да се свържете с нас на посочения e-mail за контакти в сайта.

pixabay

Тук следва да припомним следното:

В закона е предвидено, че нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

4. произвеждане на некачествена продукция;

5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;

9. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Наказанията, които работодателят може да налага при нарушаване на трудовата дисциплина, са единствено забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

Справка:

чл. 187, чл. 210, ал. 4, чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда

Вижте още:

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

 МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.