• Трудово право

Платен отпуск за обучение

д-р Тодор Капитанов

Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит.

Pixabay

Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

Отпускът се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.

Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор на науките” – 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя.

Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОВИШИ ЗАПЛАТА НИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ „ТРУДОВ СТАЖ“ И „ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ“?

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ „КЛАС“ ПРИ ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

БАВЯТ ВИ ЗАПЛАТАТА? МОЖЕ ДА НАПУСНЕТЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

ВЛИЯЕ ЛИ ПРЕПОРЪКАТА ОТ ШЕФА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.