• Трудово право

Платен отпуск при кандидатстване в университет

д-р Тодор Капитанов

Разберете дали имате ли право на платен годишен отпуск за кандидатстване във висше учебно заведение.

Pixabay

За да кандидатствате и да учите във висше учебно заведение (ВУЗ) без откъсване от производството, не е необходимо съгласието на ръководителя на предприятието. Но за да Ви бъде даден платен отпуск за това, съгласието на ръководителя е необходимо.

Когато със съгласието на работодателя работникът (служителят) кандидатства в учебно заведение, в което приемат с изпит, кандидатът има право на платен отпуск в размер на 6 работни дни при кандидатстване в средно училище и на 12 дни – при кандидатстване във ВУЗ.

Когато съгласието на работодателя не е дадено, работникът (служителят) има право на неплатен отпуск в същите размери, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.

Когато работникът (служителят) е ползвал платения или неплатения отпуск, но не е бил приет в съответното учебно заведение, за следващите години има право на половината от посочения отпуск, който също се признава за трудов стаж.

Работник (служител), който учи в средно училище или във ВУЗ без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Този отпуск се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник (служител), който повтаря учебната година по неуважителни причини.

Учащите се еднократно имат право и на платен годишен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Работниците (служителите), които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя (освен тези на намален работен ден от 7 или по-малко часа), се освобождават от работа 1 час по-рано всеки учебен ден.

Справка:

Член 169 и 170 от Кодекса на труда.

Вижте още:

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.