• Трудово право

Плаща ли се неизползван отпуск при прекратяване по взаимно съгласие?

д-р Тодор Капитанов

Броят дни, които трябва да се изплатят при прекратяване на трудовия договор, се изчислява въз основа на броя на отработените месеци през работната година.

Pixabay

При прекратяване на трудов договор служителят има право да получи компенсация за неизползвания платен годишен отпуск към датата на прекратяване.

Броят дни, които трябва да се изплатят при прекратяване на трудовия договор, се изчислява въз основа на броя на отработените месеци през работната година.

Изчисляването на периода за право на получаване на отпуск започва от датата, на която служителят е започнал работа, а не от началото на календарната година.

Обезщетението се определя съразмерно на полагаемата, но неизползвана част от отпуска. За определяне стойността на компенсацията се използва брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.

Другите полагаеми видове отпуск, например за учащи се, не подлежат на парично обезщетяване.

Компенсацията за неизползван платен годишен отпуск се облага по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като не се дължат социални и здравни осигурителни вноски върху нея.

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ, АКО ИМАМЕ COVID-19

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ СМЪРТ

ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАМЕ ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОНЛАЙН

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.