• Трудово право

Подаване на заявление за напускане по взаимно съгласие

д-р Тодор Капитанов

Работодателят не е длъжен да се съгласи с предложението ви за напускане по взаимно съгласие.

Pixabay

Срокът на заявлението започва да тече от деня, следващ деня, в който подадете Заявлението си за напускане.

1. НА КОГО ДА ПРЕДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ЗА НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

След като попълните и разпишете заявлението, го предайте на прекия си ръководител, а ако това не е възможно – на служителя, занимаващ се с администриране на персонала (с отпуските и болничните или със сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях).

2. КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО РАБОТИТЕ В МНОГО МАЛКА ФИРМА, КОЯТО СЕ ОБСЛУЖВА ОТ СЧЕТОВОДНА КЪЩА, И ПРЕКИЯТ ВИ РЪКОВОДИТЕЛ (ОБИКНОВЕНО ТОВА Е И УПРАВИТЕЛЯТ НА ФИРМАТА) НЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ?

Звъннете му и го уведомете за желанието ви за напускане, и след това веднага му изпратете по имейл сканираното ви заявление за напускане на работа с подписа ви. Поискайте да ви даде и адреса на счетоводната къща, която обслужва компанията, и им занесете лично заявлението ви още същия ден.

3. ПАРАФИРАНЕ И ЗАВЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ЗА НАПУСКАНЕ НА РАБОТА.

Независимо на кого предадете заявлението си за напускане на работа, следва да се случи следното:

Ако сте го предали на прекия си ръководител, той следва да напише на него дали е съгласен с предложението ви за датата, от която да напуснете, или иска да си спазите предизвестието за напускане, и да се разпише. След това трябва да занесете заявлението си на служителя, отговаряш за приемане и обработка на входящата поща, който да му постави входящ № и дата. Оригиналът трябва да остане при него, а вие следва да получите копие.

Ако сте го предали на служителя, отговарящ за администриране на персонала, той следва да осигури поставянето на входящ № и дата, да ви даде копие и след това да осигури и парафирането от прекия ти ръководител. Той трябва да ви уведоми и за решението му, т.е. кога ще е последния ви работен ден.

Ако сте го предали директно на Управителя, то той следва да го парафира – да напише на него съгласието си да напуснете от посочената от вас дата и да ви осигури копие. След това вероятно ще го предаде на служител или счетоводител за завеждане. Поискайте информация дали се е случило.

Ако сте го предали на обслужваща компанията счетоводна къща, те следва да поставят входящ № и дата, да ви дадат копие и да осигурят парафирането му от Управителя.

При всички случаи, Заявлението ви за напускане на работа следва да бъде заведено с входящ № и датата на получаването му, за да започне да тече срокът на предизвестието ви за напускане.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ, АКО РАБОТОДАТЕЛЯТ НЕ СЕ СЪГЛАСИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВИ?

Работодателят не е длъжен да се съгласи с предложението ви за напускане по взаимно съгласие. Ако все пак сте решили да напускате, е добре към заявлението да добавите текст, че „В случай, че молбата ми не бъде приета, същата да се счита за едномесечно писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ“. По този начин заявлението ви автоматично ще бъде счетено като предизвестие за напускане и няма да бъде необходимо да подавате допълнително такова. 

Вижте още:

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.