• Трудово право

Ползване на болничен по време на борса

д-р Тодор Капитанов

Отпуск при болнични се предоставя и ползва, само когато се полага труд по трудово правоотношение

Pixabay

Време на ползване на обезщетението за безработица чрез регистрация в Бюрото по труда, на разговорен език често е наричана „борса“ от работниците и служителите.

Отпуск при временна неработоспособност (болнични) се предоставя и ползва, само когато полагате труд по трудово правоотношение и то ако сте осигурен за това. При условие, че сте безработен, болнични не може да се ползват, тъй като не е налице трудово правоотношение, по което да се ползва този отпуск.

Съгласно закона за един и същи период не може да се получава повече от едно обезщетение.

Съгласно чл. 54г ал. 1от КСО , изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.

Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни. Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

Вижте още:

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВАМЕ „БОНУСИ“ КЪМ ЗАПЛАТАТА?

КОГА МОЖЕ ДА НИ НАЛОЖАТ ЗАПОР НА ЗАПЛАТАТА?

КАКВИ УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТАТА НИ МОЖЕ ДА ПРАВИ РАБОТОДАТЕЛЯТ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.