• Трудово право

Прекъсва ли се трудовият стаж при смяна на работа?

Екип MyWork.bg

Основните въпроси, които касаят този отрязък от време са няколко.

Pixabay

Налага се да сменим работното място и изниква въпросът: „Какво се случва с трудовия ми и осигурителен стаж за времето между приключването на едната работа и започването на друга?“. Основните въпроси, които касаят този отрязък от време са следните:

1. Прекъсва ли се трудовият ми стаж?

През времевия диапазон, между прекратяването и назначението на ново работно място, трудовият стаж се прекъсва.

2. Прекъсва ли се осигурителният стаж?

Осигурителният стаж  след 31 декември 2004 г. се изчислява в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са осигурени за предвидените от закона социални рискове. Когато лицето не работи през времето между края на една и започването на друга работа и не е регистрирано в бюрото по труда, (или е регистрирано, но няма 12 месеца осигурителен стаж през последните 18 месеца) периодът няма да се зачете за осигурителен стаж. 

3.  Прекъсват ли се здравноосигурителните ми права?

В случая е важно да се разграничат здравноосигурителните права от осигурителния стаж.  За да се стигне до прекъсване на здравноосигурителни права трябва да не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Важно е да бъде покрита минималната месечна здравноосигурителна вноска към държавата. За 2021 г. минималната месечна здравноосигурителна вноска е 26 лв.

4. Дължа ли нещо на държавата в този период?

При започване на нова работа е препоръчително да се провери осигурителния статус в Национална агенция по приходите (НАП), което може да се случи и с индивидуален Персонален идентификационен код (ПИК), като се направи справка за минал период, относно  дължими  към държавата осигурителни задължения.

Справка:

Чл.9 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Чл. 109 от Закон за здравното осигуряване

Чл. 54а от Кодекс социално осигуряване

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

ПИШАТ ПРОТИВ ФИРМАТА И МЕН ВЪВ FACEBOOK. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

МОЖЕ ЛИ ШЕФЪТ ДА ПРЕКРАТИ ОТПУСКАТА НИ?

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЕ ПОЛЗВА ОТПУСК ЗА БАЩИНСТВО?

Автор: Марина Ставрева, юрист

Предишна СтатияСледваща Статия

Екип MyWork.bg