• Трудово право

Процедура за подаване на сигнали към Инспекция по труда

д-р Тодор Капитанов

Ако считате, че са нарушени трудовите ви права, от какъвто и да е било характер, винаги може да се обърнете към териториалното поделение на Инспекцията по труда.

Pixabay

Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на работниците и служителите са:

1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Тази агенция има множество териториални структури, които следят за спазването на трудовото законодателство.

Инспекторите по труда имат право:

– на достъп до всички работни помещения в предприятието, фирмата или учреждението;

– да изискват всички необходими сведения и информация за осъществяване на контрола;

– да се осведомяват от самите работници и служители за реалното прилагане на трудовото законодателство на работното място;

– да вземат проби и мостри за изследване;

– да установяват причините и обстоятелствата за трудовите злополуки.

Ако считате, че са нарушени трудовите ви права, от какъвто и да е било характер, винаги може да се обърнете към териториалното поделение на Инспекцията по труда.

Начините за това са следните:

подавате писмена жалба в съответното териториално поделение на Инспекцията по труда;

подавате сигнал или жалба на горещите телефони на: „Главна инспекция по труда” (0700 17 670), Министерство на труда и социалната политика (0800 88 001 за цялата страна и 987 16 22 за София).

Вижте още:

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА РОЖДЕН ДЕН?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.