• Трудово право

Процедура по напускане на работа без предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Заявлението за напускане на работа следва да бъде заведено с входящ № и дата на получаването му.

Pixabay

1. На кого да предадете заявлението си за напускане на работа?

След като попълните и разпишете заявлението, го предайте на прекия си ръководител, а ако това не е възможно – на служителя, занимаващ се с администриране на персонала (с отпуските и болничните или със сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях).

2. Какво да направите, ако работите в много малка фирма, която се обслужва от счетоводна къща, и прекият ви ръководител (обикновено това е и Управителя на фирмата) не е на разположение?

Звъннете му и го уведомете за желанието ви за напускане, и след това веднага му изпратете по имейл сканираното ви заявление за напускане на работа с подписа ви. Поискайте да ви даде и адреса на счетоводната къща, която обслужва компанията, и им занесете лично заявлението ви още същия ден.

3. Парафиране и завеждане на заявлението ви за напускане на работа.

Независимо на кого предадете заявлението ви за напускане на работа, следва да се случи следното:

Ако сте го предали на прекия си ръководител, той следва да напише на него дали е съгласен с предложението ви за датата, от която да напуснете, или иска да си спазите предизвестието за напускане, и да се разпише. След това трябва да занесете заявлението си на служителя, отговаряш за приемане и обработка на входящата поща, който да му постави входящ № и дата. Оригиналът трябва да остане при него, а вие следва да получиш копие.

Ако сте го предали на служителя, отговарящ за администриране на персонала, той следва да осигури поставянето на входящ № и дата, да ви даде копие и след това да осигури и парафирането от прекия ти ръководител. Той трябва да ви уведоми и за решението му, т.е. кога ще е последния ви работен ден.

Ако сте го предали директно на Управителя, то той следва да го парафира – да напише на него съгласието си да напуснеш от посочената от вас дата и да ти осигури копие. След това вероятно ще го предаде на служител или счетоводител за завеждане. Поискайте информация дали се е случило.

Ако сте го предали на обслужваща компанията счетоводна къща, те следва да поставят входящ № и дата, да ти дадат копие и да осигурят парафирането му от Управителя.

При всички случаи, Заявлението ви за напускане на работа следва да бъде заведено с входящ № и дата на получаването му, за да започне да тече срокът на предизвестието ви за напускане.

Вижте още:

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

СПИРА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

КОЛКО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЕДНА КОМАНДИРОВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.