• Трудово право

Процедура по напускане по взаимно съгласие

д-р Тодор Капитанов

При напускане по взаимно съгласие имате право на обезщетение за неизползваните дни от полагаемия ви се годишен платен отпуск

Pixabay

Необходимо е да подадете писмено заявление за прекратяване на договор по взаимно съгласие.

След като попълните и разпишете заявлението, го предайте на прекия си ръководител, а ако това не е възможно – на служителя, занимаващ се с администриране на персонала (с отпуските и болничните или със сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях).

Работодателят задължително го приема и трябва да вземе решение по него в 7-дневен срок от получаване на предложението. Работодателят има право обаче да не се съгласи. Също и в случай че не ви отговори в законовия срок, се счита, че предложението не е прието.

Важно е в заявлението да посочите датата, от която искате да прекратите работа по взаимно съгласие. Когато сте отправили предложение до работодателя за прекратяване по взаимно съгласие, без обаче да посочи точна дата на прекратяването, работодателят може да прекрати договора в законовия 7- дневен срок, без това да се счита за незаконосъобразно, с издаването и връчването на заповед за прекратяване от избрана от него дата в същия 7- дневен срок.

При напускане по взаимно съгласие имате право на обезщетение за неизползваните дни от полагаемия ви се годишен платен отпуск. То се определя на база на заплатата, която е била в сила през последния месец, в който той е работил поне десет дни (чл.117 от Кодекса на труда). Това право важи при всички основания за прекратяване на трудов договор.

Вижте още:

НЕ МОЖЕ ДА НИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТАТА БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ, НАТРУПАН В ДРУГА ДЪРЖАВА

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.