• Осигурително право

  • Трудово право

Спира ли обезщетението за безработица, ако работя на граждански договор?

д-р Тодор Капитанов

Безработно лице, което получава парично обезщетение от Бюрото по труда и работи на граждански договор, има право да получава своето паричното обезщетение за безработица, но при определени условия.

Pixabay

Когато безработни лица полагат труд единствено и само въз основа на сключен граждански договор и за това получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната /650 лева за 2021 г./, след намаляването с разходите за дейността от 25 на сто, тези лица не подлежат на задължително осигуряване. Следователно те имат право да продължат да получават своето паричното обезщетение за безработица.

ПРИМЕР КОГА ИМА ПРАВО:

Безработно лице, което получава парично обезщетение от Бюрото по труда, сключва граждански договор за извършване на консултантска услуга. Възнаграждението по договора е в размер 700 лева. Ще има ли право да продължи да получава обезщетението за безработица в този случай?

В този случай договорено възнаграждение от 700 лева, след нормативно признати разходи за дейността – 175 лева /700 лева х 25%/, се равнява накрая на сумата от 525 лева. Тъй като размерът на полученото възнаграждение по гражданския договор е 525 лева, т.е. то е под минималната работна заплата, в този случай лицето не губи правото си да получава своето парично обезщетение за безработица.

ПРИМЕР КОГА НЯМА ПРАВО:

Безработно лице, което получава парично обезщетение от Бюрото по труда, сключва граждански договор пак за консултантска услуга. Възнаграждението по договора този път е в размер на 1000 лева. Ще има ли право да продължи да получава обезщетението за безработица в този случай:

В този случай договорено възнаграждение – 1000 лева, след нормативно признати разходи за дейността – 250 лева /1000 лева х 25%/, се равнява накрая на сумата от за 750 лева. Тъй като размерът на полученото възнаграждение по гражданския договор е 750 лева, т.е. то е над минималната работна заплата (650 лв. за 20201 г.) в този случай лицето ще загуби правото си на парично обезщетение за безработица.

Справка:

чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

Вижте още:

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.