• Трудово право

Уволнение по време на болничен

д-р Тодор Капитанов

Закрилата при уволнение по време на болничен не се прилага и в някои случаи.

Pixabay

Не са рядкост случаите, в които работещите се обръщат към специалист с въпроса „може ли да ни уволнят по време на болничен?“. Категорично по смисълът на закона, работодателите няма право да връчват заповед за прекратяване на трудово правоотношение, когато работещият е започнал да ползва болничен след предписание на здравните органи. Да, обаче на практика се оказва, че много хора губят работата си и то в период на ползване на точно този отпуск за временна неработоспособност.

Както сме писали и друг път, взаимоотношенията между работодателя и работниците и служителите съгласно закона в България се извършва само и единствено писмено. Масово работещите подценяват това условие, като не четата в детайли документацията, която им се предоставя за разписване. Това е и причината някои работодатели да злоупотребяват с невниманието на работниците и служителите, като им предоставят за подпис документи, които съдържат едни условия, а устно им се представят като нещо съвсем различно. Поради факта, че в самите документи винаги има цитирания на членове и алинеи от закони и нормативни уредби, самите работещи се объркват още повече и поради настояването на работодателя или негов представител, подписват веднага, без да се информират за какво всъщност става въпрос.

Една от често срещаните практики, когато работодател иска да уволни някого, е да предостави за подпис заявление от страна на работещия с искане от негово име за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, като устно го „замаскира“, че там пише нещо съвсем различно. В момента, в който този документ бъде разписан, работещия няма юридическото основание да оспорва прекратяването на договора и при един съдебен спор, резултатите от проверките ще бъдат в посока, че всички законови процедури за това са спазени. Това е един от начините, който се използва в практиката за освобождаване от работа по време на ползване на болничен.

Тук нека уточним и друго, а именно, че не сте задължени да подпишете веднага предоставените ви документите. Имате право да поискате да ви оставят време за да се запознаете с тях и съответно да се консултирате с когото прецените. Също така следва да имате предвид, че всички документи, които подписвате трябва да бъдат в два еднакви екземпляра – един за работодателя и един за работника или служителя. След подписването на документите задължително ги пазете.

Закрила на при уволнение по време на болничен не се прилага и в случаите, когато работникът или служителят дори и да е имал документ за разрешен болничен, се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради временна неработоспособност.

Вижте още:

ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАТЯ, АКО НЕ СПАЗЯ ПРЕДИЗВЕСТИЕТО ПРИ НАПУСКАНЕ?

ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТ

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПО ВРЕМЕ НА КОМАНДИРОВКА

НЕ МЕ ДОПУСКАТ ДО РАБОТА. КАКВО ДА НАПРАВЯ?

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

ВКЛЮЧВА ЛИ СЕ ОБЕДНАТА ПОЧИВКА В РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.