• Осигурително право

Условия за ранно пенсиониране на учители

д-р Тодор Капитанов

Разберете Условията за пенсиониране на учителите.

Pixabay

Условията за пенсиониране на учителите може да видите в таблицата във файла по-долу.

На лицата, подали заявления и изпълнили условията, се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са придобили право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд “Пенсии” и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО.

На учителите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, 2 от КСО и добавка от учителския пенсионен фонд, които имат допълнително положен учителски осигурителен стаж след пенсиониране, добавката се увеличава при представяне на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж, съобразно броя на месеците, за които има внесени осигурителни вноски в учителския пенсионен фонд.

Условията за пенсиониране на учителите са посочени подробно в таблицата:

Вижте още:

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

ВКЛЮЧВА ЛИ СЕ ОБЕДНАТА ПОЧИВКА В РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ ПРИ ПРЕКРАТВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЧЕТВОРНА НАДНИЦА, АКО РАБОТИМ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО, АКО РАБОТЯ „ХОУМ ОФИС“?

УЧЕНЕТО В УНИВЕРСИТЕТ НЕ СЕ ЗАЧИТА ЗА „КЛАС“

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.