• Трудово право

Колко заплати мога да получа при напускане?

д-р Тодор Капитанов

Колко заплати всъщност могат да поискат работещите от работодателя?

pixabay

Все по-често в практиката се случва работодател да предлага да прекратя трудовия договор на свой работник или служител срещу уговорено обезщетение на основание (чл. 331 от Кодекса на труда). Това е и едно от предпочитаните основания за прекратяване на трудов договор и от служителите.

Колко заплати всъщност могат да поискат работещите от работодателя в този случай?

Съгласно Кодекса на труда, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Т.е. уговарянето размерът на обезщетението зависи от волята и на двете страни. Горна граница за обезщетението законът не е предвидил. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

За работодателя причините за прекратяване на трудов договор прекратяване срещу обезщетение на основание биха могли да бъдат много: избягва да посочи причините за прекратяването; не съществува риск от съдебен спор, защото работника писмено се съгласява за прекратяването; не носи риск на работодателя, дори при взаимоотношения с работещи на безсрочен трудов договор, ползващи закрилата от уволнение.

pixabay

Работещите от своя страна предпочитат този вариант на прекратяване на трудовите взаимоотношения, когато имат възможност да уговорят по-голям размер на сумата, която ще изплати работодателят, сравнение с тази, която биха получавали като обезщетение, ако бъдат съкратени на друго основание от Кодекса на труда и се регистрират в съответната Дирекция „Бюрото по труда“ като безработни. Друга основна причина за работещите да изберат да прекратят работа по взаимно съгласи по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение, е, че вече имат договорка да започнат нова работа и предпочитат да се възползват максимално от предоставените законови възможности и евентуалното благоразположението на работодателят им, с когото преговарят за изплащане на съответната сума.

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Справка: чл. 331 и чл. 228 от Кодекса на труда

Вижте още:

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.