• Трудово право

Приключвам работа. Какви документи трябва да получа?

Екип MyWork.bg

Важно е какви документи изискваме от работодателя, с който прекратяваме трудовия договор.

Pixabay

С какъв документ се осъществява прекратяването на трудовия договор?

Прекратяването, независимо от причината, се осъществява чрез издаването на заповед от страна на работодателя. Именно тази заповед указва законовата норма от Кодекса на труда, въз основа на която е освободен работника или служителя. В тази заповед задължително трябва да фигурира параграф, които да указва обезщетението по чл. 224 КТ, т.е дължи ли ни работодателя и за колко дни обезщетение за неползван платен отпуск. Този параграф е задължителен и фигурира дори когато работодателят не дължи нищо поради изчерпан към момента на прекратяването отпуск от страна на работещия, но това следва изрично да се опише. Заповедта се издава задължително в два екземпляра, като единия остава за работника или служителя.

Какво трябва да следим при оформянето на трудовата ни книжка?

Трябва да следим за коректно попълване на  трудовата книжка. След прекратяването на трудов договор, работодателят е длъжен в срок да предаде на работника или служителя оформена трудова книжка. В нея трябва да фигурират отбелязани всичките анекси /ако има такива/, с които са се променяли по някакъв начин параметрите на първоначалния трудов договор – длъжност, възнаграждение и други. Тези промени следва да бъдат датирани и подписани от управителя. Оформянето на трудовата книжка трябва да завършва с голям правоъгълен печат, на който да е отбелязан стажа в години, месеци и дни.

Трябва ли работодателя да издава УП2 или УП3 след прекратяване на трудовия договор?

Работодателят издава УП когато работникът или служителят не му е предоставили трудова книжка поради някакви причини. Причината може да бъде дори неоформена трудова книжка от предишен работодател, т.е по желание на работещия не се нанасят данните директно в трудовата книжка, поради евентуална загуба на хронологията на трудовия стаж.

Трябват ли ми специфични документи  от работодателя за регистрация в бюрото по труда?

На работника и служителя не са необходими различни документи от работодателя от вече упоменатите – заповед за прекратяване и трудова книжка.

Справка:

чл. 224 Кодекс на труда

чл. 128 А Кодекс на труда

чл. 350 Кодекс на труда

чл. 6 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Вижте още:

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ?

РИСКОВО ЛИ Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

Автор: Марина Ставрева, юрист

Предишна СтатияСледваща Статия

Екип MyWork.bg