За нас
  • Актуално

  • Трудово право

12 неща, които работодателят има задължение да ви осигури, ако работите от разстояние

д-р Тодор Капитанов

Ето нещата, които работодателят трябва да ви осигури, ако работите от разстояние:

pixabay

1. Необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му:

2. Програмно (софтуер) осигуряване;

3. Техническа профилактика и поддържане;

4. Устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. Защита на данните;

6. Информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

7. Система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

8. Други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

9. В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това

10. Между работодателя и работника или служителя трябва да се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки.

11. При този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори.

12. Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя.

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Свързани статии